Mycomedica hory
Informační lišta

Huang Qin ‒ šišák bajkalský

Šišák bajkalský (Scutellaria baicalensis, Huang Qin, Skull cap) patří do čeledi hluchavkovitých. Volně roste v zabajkalské oblasti, v Číně, Japonsku a Mongolsku. Preferuje spíš sušší, kamenité či štěrkovité oblasti, které jsou na slunci, popř. v polostínu. Jedná se o trvalku, která dorůstá výšky cca 15‒50 cm. Má masitý vřetenovitý kořen, většinou vzpřímený a rozvětvený stonek s přisedlými vstřícnými jasně zelenými listy, květy jsou purpurové, fialové. Vytváření vrcholová hroznovitá květenství. Kalich je podobný, jako to vidíme u naší hluchavky, tj. dvoupyský. Doba kvetení je od konce léta do podzimu. Po odkvětu se tvoří tvrdky, v nichž jsou černá semena.Plody bývají typicky šišaté, z čehož pochází jeho název.

Šišák je nedílnou součástí tradičních léčebných postupů oblastí, ve kterých roste. Je využíván více než 2000 let. Písemné zmínky o něm jsou hlavně v Shennongově kánonu léčivých rostlin. Ten byl sepsán v době dynastie Han, která vládla mezi lety 25‒220 našeho letopočtu.

huang qin

Složení šišáku:

Šišák v sobě ukrývá velké množství biologicky aktivních látek. Nejdůležitější jsou flavonoidy, které zastiňuji zbylé složky.

Flavonoidy:

Flavonoidy jsou látky vznikající díky metabolismu rostlin a mají silné antioxidační účinky. V šišáku se nacházejí ve vysokých koncentracích a co víc, je v něm také velké množství druhů. Doposud bylo nalezeno více než 100 různých druhů flavonoidů, které je možné rozdělit do několika skupin.

  • Volné flavonoidy:

Volné flavonoidy zahrnují 42 flavonů, 2 flavononů, 9 flavanonenů, 1 chalkon, 1 bioflavonoid atd. (Jedná se o látky uvedené v přidané tabulce pod čísly 1‒56.) Nejvyšší koncentraci má baicalein, wogonin a oroxylin. Wogonin byl z šišáku izolován již v roce 1930 Hattorim.

  • Flavonoidní glykosidy:

Flavonoidní glykosidy jsou látky složené z flavonu, fenolové sloučeniny, a cukerné složky. V této skupině jen nejdůležitější baicalin, který byl popsán v roce 1919 G. Bargellinim.  V současnosti je známo 44  flavonoidových glykosidů. Do této skupiny patří látky označené v tabulce čísly 57‒100.

  • Fenyletanoidové glykosidy:

Do této skupiny patří salidrosid, darendosid, martynosid, akteosid, isomartynosid, leukospektosid, cistanosid a dadendosid.

Ostatní malé molekuly:

Jedená se o steroly, diterpen, 5 amidů a 9 fenolických sloučenin.

Stigmasterol, beta sitosterol, daukosterin, scutebaicalin, pellitorin, kyselina (E)-4-[(2-methylpropyl) amino]-4-oxo-2-butenová, dihydropiperlonguminin, futoamid, piperlonguminin, kyselina benzoová, kyselina fenyloctová, syringaldehyd, kyselina kurarová, metyl ester kyseliny ferulové, vanilin, krotepoxid, syringaresionolglukosid…

Polysacharidy:

V šišáku bajkalském se nacházejí také cukerné sloučeniny. Důležité jsou hlavně polysacharidy, které mají výraznou biologickou aktivitu. Uplatňují se v regulaci imunitní odpovědi, neutralizaci volných radikálů atd. Z šišáku bylo izolováno 5 polysacharidů, které byly pojmenovány WSP-1‒5. První tři jsou složeny z arabinózy, galaktózy a glukózy, zbylé dva jsou složené z molekul glukózy. Dalším polysacharidem je SbRP-1, jedná se o málo rozvětvený glukan. Hlavní řetězec je ve vazbě α-(1 → 4)-glukopyranózové jednotky.

huang qin 1

huang qin 2

Minerální látky:

V šišáku jsou také minerální látky, prvky, jedná se hlavně o draslík, vápník, hořčík, fosfor a železo. Dle místa růstu je pak možné najít také zinek, měď atd.

Aminokyseliny:

Šišák je též bohatý na aminokyseliny, což jsou stavební jednotky bílkovin. V šišáku je celé spektrum aminokyselin, včetně těch, které si tělo neumí samo vytvořit. V tabulce jsou uvedeny aminokyseliny získané ze šišáku, a to v prvním sloupci z kořeně, ve druhém sloupci ze stonku, ve třetím sloupci z listů a v posledním sloupci z květin. Jedná se o množství v miligramech ze 100 g čerstvé suroviny.

huang qin 3

Yeon Bok Kim, et al. Free Amino Acids in DifferentOrgans of Scutellariabaicalensis. AsianJournal of Chemistry 26(10):1910-1912 

Kde můžete koupit naše výrobky

Rozsáhlá síť distributorů po celé ČR

Jednoduše si vhledejte nejbližšího terapeuta, prodejce nebo lékárnu s našimi produkty.
Zobrazit nejbližší distributory